ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
De stichting heeft dit jaar een culturele ANBI status aangevraagd bij de belastingdienst. De stichting zal de benodigde informatie ten aanzien van de ANBI regels publiceren op deze website. Donaties en schenkingen aan een culturele ANBI leveren de schenker tot en met 2017 een extra belastingvoordeel op, omdat er een extra giftenaftrek geldt.

Als u een gift wil doen aan de stichting verzoeken wij u contact op te nemen met de penningmeester.