Doelstelling

Naam van de stichting
Stichting Muziektheater Dichterbij
Statutaire plaats: Roelofarendsveen
Oprichtingsdatum: 21 mei 2014

 

Doelstelling en doelgroep
Het initiëren, ondersteunen en mogelijk maken van muziektheatervoorstellingen voor kwetsbare groepen in de samenleving, zoals ouderen en gehandicapten. Kenmerkend voor deze doelgroep is dat ze niet in staat zijn reguliere voorstellingen in een theater te bezoeken. De stichting wil muziektheatervoorstellingen laten ontwikkelen die in de directe leefomgeving van de doelgroep (dichtbij) gespeeld kunnen worden. Dit doet de stichting door professioneel opgeleide kunstenaars in staat te stellen een muziektheatervoorstelling te ontwikkelen die zich op de doelgroep richt. De stichting zal een ondersteunende, voorwaardenscheppende rol spelen. De stichting stelt een artistiek leider aan, die in samenwerking met de professionele kunstenaars een muziektheatervoorstelling maakt en uitvoert conform de doelstelling van de stichting.

 

Financiën
De stichting is een stichting zonder winstoogmerk. Op basis van het creatief plan van de artistiek leider zal de stichting de benodigde financiën trachten te verwerven via subsidies, sponsoring en donaties. Indien de muziektheatervoorstelling in een instelling (zoals bijvoorbeeld een woon-zorgcentrum) uitgevoerd zal worden, zal waar mogelijk, de stichting een bijdrage aan de instelling vragen voor het realiseren van de voorstelling op die locatie. Er wordt projectmatig gewerkt, waarbij voor elke voorstelling een aparte projectbegroting opgesteld wordt.