Stichtingsbestuur

Het bestuur van Stichting Muziektheater Dichterbij bestaat uit drie personen. Het bestuur is per 1 mei 2019 als volgt samengesteld:

  • Voorzitter – Dhr. J.F. van Groningen Schinkel
  • Secretaris – Dhr. C.J.M. van Velzen
  • Penningmeester – Mw. K.M. van Hees

Het bestuur is bereikbaar via: stichting@muziektheaterdichterbij.nl

Bestuurders worden voor een periode van drie jaar benoemd. Aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar. Bestuurders zijn bevoegd als twee bestuurders gezamenlijk handelen. Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Bij de benoeming van een nieuw bestuurslid worden de richtlijnen voor het benoemen van een nieuwe bestuurder gevolgd.

KvK nummer: 60721235 (Kamer van Koophandel nummer)
RSIN nummer: 854031534 (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)